Statusilmaisukoulutus

Tutkitaan ja tuumaillaan erilaista statusilmaisua improvisaatioharjoitteiden avulla. Lyhyen dialogin avulla tutkitaan vuorovaikutusta eri henkilöiden välillä. Jokainen voi käyttää valitsemaansa kieltä.

Sosiaalisessa tilanteessa eri osapuolet sekä käyttävät että asettuvat alttiiksi toisen vaikutusvallalle eli vaikuttavat ja vaikuttuvat. Sosiaalinen ilmaisee yksilön nauttimaa vaikutusvallan määrää: korkealla statuksella sitä on paljon ja matalalla statuksella vähän. Kun toiminnan tavoitteena on yhteistyö, valtaa (tilaa) on osattava sekä käyttää että antaa. Vallankäytön välineenä vuorovaikutustilanteessa on statusilmaisu – persoonallinen vaikutusvalta, – jonka muodostumiseen ei vaikuta yhteiskunnallinen asema tai ammatti. Statusilmaisu syntyy kehon ja äänen käytöstä eri tilanteissa. Sanaton viestintä on usein tiedostamatonta ja se ohittaa voimakkuudessaan sanallisen. Vuorovaikutuksen sujuvuuteen voi vaikuttaa merkittävästi tiedostamalla oma ilmaisunsa ja muuttamalla sitä näkyvästi reaktiona toisen ilmaisuun. Statusilmaisun ääripäitä ovat korkea ja matala status ja niiden välinen ilmaisullinen ero voidaan nähdä suhteessa tilaan: korkea status vie tilaa paljon ja matala vähän. Kummallakin ilmaisutavalla on vahvat ja heikot puolensa.

Koulutuksen sisältöä ja kestoa voidaan räätälöidä tarpeiden mukaan. Esimerkinomaisesti neljän tunnin (4*45min.) koulutuksen hinta on noin 375 euroa. Matkoista tulee lisäkustannuksia.

Lisätietoja ja pajatilaukset: info@www.sanaratas.net