Jättiläisen ystävät -sanataidepaja

Jänöset valmistautuvat talveen, kun yllättäen Käpälämäkeen ilmestyy suuren suuri Jätti-jättiläinen. Jätti haluaa hallita ja jänöset yrittävät ymmärtää. Ankara talvi koettelee kaikkia, mutta yhdessä ystävykset selviävät siitäkin. Yksinäisyys ja hylätyksi tulemisen pelko, ystävyys ja suvaitsevaisuus ovat Esko-Pekka Tiitisen kirjoittaman Jätti ja jänoset-kuvakirjan teemoja, joihin tämä monitaiteellinen työpaja pohjautuu. Työpaja sisältää mm. kirjoittamista, ilmaisuharjoituksia, piirtämistä ja saduttamista.

Jättiläisen ystävät -sanataidepajaa voi tilata erilaisiin tapahtumiin, leireille tai messuille sekä kouluille tai päiväkotiin. Pajan tehtäviä on suunniteltu 3–17-vuotiaita ajatellen. Lyhimmillään se voi kestää kaksi tuntia ja pisimmillään useita päiviä. Paja räätälöidään tilauksen ja toiveiden mukaisesti. Esimerkinomainen hinta parinkymmenen lapsen ryhmälle neljän tunnin työpajaksi kahdella sanataideopettajalla on 450 euroa.

Lisätietoja ja pajatilaukset: info@www.sanaratas.net