Tarinateatteriesitys

Tilaa koulullesi, työpaikkaasi, koulutukseesi tai tapahtumaasi Tarinateatteriesitys!

Tarinateatteri pohjautuu improvisaatioon ja poikkeaa muusta teatterista siinä, että esityksessä käsikirjoittajana on yleisö. Tarinateatteri on spontaania ja vuorovaikutteista teatteria. Katsojat kertovat ohjaajan avustuksella tarinoita tai tuokiokuvia omasta elämästään, jonka jälkeen ohjaaja tekee usein tarkentavia kysymyksiä ja muokkaa näin saamansa informaation tunnetiloiksi ja esitystyyleiksi näyttelijöille, jotka esittävät kohtauksen joko itse tai muusikoiden kanssa takaisin sekä kertojalle että koko yleisölle.

Tarinateatteria voi käyttää vaihtoehtoisena keinona purkaa muun muassa konferenssin tai seminaarin antia.

Sanarattaan tarinateatteriryhmä on ohjaajaa lukuunottamatta vasta-alkajien ryhmä, joka on muodostettu syksyllä 2015.

Yhden tunnin tarinateatteriesityksen hinta on noin 650 euroa. Matkakustannukset tulevat siihen päälle.

Lisätietoja ja tilaukset: info@www.sanaratas.net