Yhdistys

Esittely

Sanaratas ry on sanataidekasvatusta tukeva ja kehittävä järjestö, jonka tarkoituksena on levittää sanataideharrastusta Pohjois-Karjalassa ja luoda sille pysyvä toimintaverkosto. Sanaratas järjestää sanataideryhmiä ja -leirejä sekä kouluttaa ja rekrytoi sanataidekasvatuksesta kiinnostuneita opettajia. Sanaratas tekee yhteistyötä muun muassa Joensuun seutukirjaston ja Joensuun seudun kansalaisopiston kanssa.

Historia

Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri käynnisti keväällä 2005 Sanaratas-hankkeen, jonka tavoitteena oli kehittää lasten ja nuorten sanataidekasvatusta koko maakunnassa. Tuolloin ei ollut yhtään sanataideryhmää mutta tällä hetkellä ryhmiä on Joensuun, Liperin, Kontiolahden ja Outokummun alueilla. Pääosin ryhmissä Sanarattaan sanataideopettajat työskentelevät Joensuun seudun kansalaisopiston ryhmien opettajina. Jotkut ryhmät ovat yhdistyksen omia ryhmiä.

Hanke järjestyi vuonna 2006 Pohjois-Karjalan kirjailija yhdistys Ukrin jaostoksi ja kalevalanpäivänä 2010 omaksi yhdistykseksi.

Rahoittajat

Vuosittain Sanaratas on saanut avustuksia Joensuun kaupungilta, Kontiolahden kunnalta, Outokummun kaupungilta, Itä-Suomen aluehallintovirastolta ja Pohjois-Karjalan taidetoimikunnalta. Avustuksia on saatu  OLVI-säätiöltä, Alli Paasikiven säätiöltä, Liperin kunnalta ja WSOY:n kirjallisuussäätiöltä, Aino ja Olla Teräsvuoren säätiöltä ja Valtion kirjallisuustoimikunnalta. Isompia hankkeita ovat rahoittaneet Pohjois-Karjalan kulttuurirahasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Näiden rahoittajien lisäksi monet muutkin tahot ovat vuosien varrella rahoittaneet yhdistyksemme hankkeita ja ostaneet suoraan palvelujamme.

Isot hankkeet vievät toimintaa eteenpäin harppauksin. Pienemmät hankkeet tukevat sanataidetoiminnan moninaisuutta Pohjois-Karjalassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsi Sanarattaan 2017 Lapsenpäivä-palkinnolla, jonka arvo on 8 500 euroa. Perusteluissa korostettiin sitä, että yhdistys on luonut moninaisen ja laajan yhteistyöverkoston, jonka myötä sanataide yhdistynyt muun muassa museoiden, kirjastojen, kansalaisopistojen, kirjailijayhdistysten, Pelastakaa Lapset ry:n, 4H:n, lastenkulttuurikeskus Verson, sanataidekoulu Aapelin sekä vanhusten ja kehitysvammaisten hoitokotien toimintaan. Yhdistys vaalii suomen kielen rikkautta ja innostaa lapsia ja nuoria satujen ja tarinoiden maailmaan.

Kiitos kaikille toimintaamme eri tavoin tukeneille!